Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • prg
 • absstract
 • k-achna
 • classicLady
 • mignon
 • lexi
 • maniac
 • alter-ego
 • zjadlabymcie
 • straycat
 • Divius
 • repostedfrom
 • annnnnn
 • dupablada
 • uniterka
 • claudette
 • muladhara
 • erli
 • estrachan
 • marlboro
 • mochalena
 • amithi
 • movieGirl
 • kej
 • theshow
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • HenryDavid
 • ashamed
 • cheriedecoco
 • CathyDP
 • spongebob
 • ovvlsome
 • alexandrious
 • hiddentolabel
 • hallon
 • mileng
 • marvellousme
 • my-wish
 • pie-in-the-sky
 • i-dont-care
 • Lalaith
 • malutka955
 • be-yourself
 • hysterie
 • onsen
 • pikkumyy
 • evanescence
 • Nanam
 • guyver
 • FutrzaQ
 • yourpoison
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

6483 bb26
Reposted fromdivi divi viamuladhara muladhara
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa
Need u now
— In my bed
Reposted fromnonecares nonecares
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaGunToRun GunToRun
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
8960 ae87
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaLuukka Luukka
5750 eef1 500
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
Pokaż komuś jak bardzo go potrzebujesz to ucieknie. Przestraszy się odpowiedzialności.
3435 1165
Reposted fromsiseniorita siseniorita viafreedomlover freedomlover
0544 4a6a 500
4325 b306 500
0545 7007 500
0547 95ae 500
0549 5751 500
0551 c589 500
0556 6873 500
0560 391d 500
0562 b71f 500
0563 f868 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl