Tumblelog by Soup.io
 • prg
 • absstract
 • k-achna
 • classicLady
 • mignon
 • lexi
 • maniac
 • alter-ego
 • zjadlabymcie
 • straycat
 • Divius
 • repostedfrom
 • annnnnn
 • dupablada
 • uniterka
 • claudette
 • muladhara
 • erli
 • estrachan
 • marlboro
 • mochalena
 • amithi
 • movieGirl
 • kej
 • theshow
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • HenryDavid
 • ashamed
 • cheriedecoco
 • CathyDP
 • spongebob
 • ovvlsome
 • alexandrious
 • hiddentolabel
 • hallon
 • mileng
 • marvellousme
 • my-wish
 • pie-in-the-sky
 • i-dont-care
 • Lalaith
 • malutka955
 • be-yourself
 • hysterie
 • onsen
 • pikkumyy
 • evanescence
 • Nanam
 • guyver
 • FutrzaQ
 • yourpoison
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

Nie potrafię tego zrozumieć.Tej nieobecności. W jednej minucie jest człowiek, a w drugiej już go nie ma. Najpierw opowiadasz mu wszystko o sobie, o planach jakie masz, zna Cię lepiej niż Ty sam siebie, a potem tak nadzwyczajnej w świecie, nie masz w ogóle do niego dostępu. Stojąc obok Ciebie czujesz, że jest jakiś obcy, a przecież taki nie był, pamiętasz go. Pamiętasz wszystko co z nim związane. Jesteś przesiąknięta wspomnieniami, aż do szpiku kości. Nie możesz pojąc tego dlaczego to wszystko potoczyło się tak, a nie inaczej. Wciąż myślisz ,że to jest jakiś głupi żart, że on niebawem wróci ,że to wszystko się skończy i okaże jednym wielkim nieporozumieniem.
Reposted fromnezavisan nezavisan viathesmajl thesmajl
1452 f2e3 500
Reposted fromthesmajl thesmajl
Bo mądra kobieta nie wyzna swoich uczuć pierwsza, będzie tak długo i cierpliwie czekać, aż mężczyzna zrobi to pierwszy.    
— true
1120 5578 500
Reposted fromobliviate obliviate viathesmajl thesmajl
9976 7df5
<3
Reposted fromthesmajl thesmajl
Miałeś ją na wyciągniecie ręki, nawet za bardzo nie musiałeś się starać, wystarczyło byś ją troszeczkę pokochał i pokazał ze jest dla Ciebie wszystkim..
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viathesmajl thesmajl
7711 346e
Reposted fromthesmajl thesmajl

July 22 2017

była coraz dalej. odsuwałyśmy się powoli, delikatnie. już nie robię scen, nie krzyczę , nie wyrzucam niczego w twarz. umieram w środku- sama.

— przyjaźń.
Reposted fromtereseek tereseek viathesmajl thesmajl
1155 bee7 500
Reposted fromkaiee kaiee viavolldost volldost
8036 8d66 500
Reposted frompunisher punisher viavolldost volldost
0708 a580
Reposted fromswissfondue swissfondue viavolldost volldost
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
7519 b52a 500

wavegrower:

“S” tunnel

(”O” version)

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viavolldost volldost
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viavolldost volldost
UFOPORNO
Reposted byc-zKameeel
0212 6fe1
Reposted fromgaf gaf viavolldost volldost
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
8679 cdfe
Reposted fromGIFer GIFer viavolldost volldost
1259 9ead 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viavolldost volldost
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl