Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • yourpoison
 • FutrzaQ
 • guyver
 • Nanam
 • evanescence
 • pikkumyy
 • onsen
 • hysterie
 • be-yourself
 • malutka955
 • Lalaith
 • i-dont-care
 • pie-in-the-sky
 • my-wish
 • marvellousme
 • mileng
 • hallon
 • hiddentolabel
 • alexandrious
 • ovvlsome
 • spongebob
 • CathyDP
 • cheriedecoco
 • ashamed
 • HenryDavid
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • theshow
 • kej
 • movieGirl
 • amithi
 • mochalena
 • marlboro
 • estrachan
 • erli
 • muladhara
 • claudette
 • uniterka
 • dupablada
 • annnnnn
 • repostedfrom
 • Divius
 • zjadlabymcie
 • alter-ego
 • maniac
 • lexi
 • mignon
 • classicLady
 • k-achna
 • absstract
 • prg
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

December 14 2019

4437 4ac7
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
2566 374b 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin

December 13 2019

Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viadotkliwie dotkliwie
4522 463c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

December 12 2019

4304 b907
Reposted frompiehus piehus viaspecific-humor specific-humor

December 11 2019

7628 a974 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadeparter departer

December 10 2019

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaboli boli

December 08 2019

6939 ac08 500
Reposted fromrisky risky viasoko soko

December 07 2019

Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapikkumyy pikkumyy
Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viapareidolie pareidolie
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapareidolie pareidolie
nie. jest. dobrze.

December 06 2019

9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmutnyziemniak smutnyziemniak
7854 1af5 500
Reposted fromhrafn hrafn vialexxie lexxie
Reposted fromzelbekon zelbekon viaJapko Japko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl