Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • prg
 • absstract
 • k-achna
 • classicLady
 • mignon
 • lexi
 • maniac
 • alter-ego
 • zjadlabymcie
 • straycat
 • Divius
 • repostedfrom
 • annnnnn
 • dupablada
 • uniterka
 • claudette
 • muladhara
 • erli
 • estrachan
 • marlboro
 • mochalena
 • amithi
 • movieGirl
 • kej
 • theshow
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • HenryDavid
 • ashamed
 • cheriedecoco
 • CathyDP
 • spongebob
 • ovvlsome
 • alexandrious
 • hiddentolabel
 • hallon
 • mileng
 • marvellousme
 • my-wish
 • pie-in-the-sky
 • i-dont-care
 • Lalaith
 • malutka955
 • be-yourself
 • hysterie
 • onsen
 • pikkumyy
 • evanescence
 • Nanam
 • guyver
 • FutrzaQ
 • yourpoison
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
Zupo, nie rób tak więcej...
4292 b0dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
2900 c291
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
2183 a84d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5955 0465
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6101 7292
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
0439 ad08 500
Reposted from2017 2017 viasentymentalna sentymentalna
Czas i brak nadziei wyleczą z każdej miłości.
— Katarzyna Michalak - "Rok w Poziomce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacalaverite calaverite

December 16 2017

Nigdy, przenigdy nikogo nie oceniaj. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie osądzaj, nie potępiaj, nie wyrokuj. Każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny i kieruje się w życiu powodami niezrozumiałymi dla reszty. To dotyczy nas wszystkich.
— Julian Sanchez
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted frombzdura bzdura viaawkwardx awkwardx
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaawkwardx awkwardx
2092 cc91
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawkwardx awkwardx
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaawkwardx awkwardx
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl